top of page

ONS VERHAAL

We zijn een in Amsterdam gevestigd musicalproductiehuis dat meer dan 35 jaar maatschappelijk relevante thema's naar het theater brengt. Onze uiteenlopende voorstellingen nemen je mee naar de rand van je stoel en laten je nadenken over de wereld om ons heen. 

We willen ons onderscheiden door theater toegankelijk te maken voor specifieke doelgroepen. 
Entertainmentzoekers en liefhebbers van de performing arts weten onze voorstellingen te vinden. Maar wij vinden het ook belangrijk om mensen te raken voor wie het theater geen vanzelfsprekendheid is. 
Daarnaast richten we ons op de nieuwe generatie. Zo werken we samen met theaters, scholen en gemeenschappen aan educatieve programma's om onze voorstellingen te kunnen presenteren aan een breed publiek. Met onze aanpak hopen we jong en oud te betoveren en te inspireren.

OpusOne is gebonden aan en volgt de Code Diversiteit en Inclusie, Governance Code Cultuur en Fair Practice Code. Wij zijn gebonden aan de Cao Toneel en Dans. Ons beloningsbeleid is gebaseerd op deze cao en de Fair Practice Code. Het bestuur is onbezoldigd en OpusOne heeft geen medewerkers in dienst. Alle betrokken zzp-ers ontvangen een fair pay honorering volgens artikel 14 lid 5 en andere richtlijnen van de Cao Toneel en Dans.

 

OpusOne is sinds januari 2021 opgenomen in de meerjarige subsidieregeling 2021-2024 van Fonds Podiumkunsten. De pijlers van ons beleid liggen vastgelegd in onze beleidsnota waarin is vastgelegd dat OpusOne voorstellingen onderscheidend zijn vanwege:

  1. Inclusiviteit en diversiteit. Zowel in thematiek als in het samenstellen van casts en creative teams hanteren we de inclusieve meetlat en zorgen dat in alle uitingen zichtbaar is dat wij een gezelschap zijn waarin iedereen zich kan herkennen.

  2. Identiteit waarbij we het individu centraal stellen.

  3. Terugkerende aandacht voor de effecten van (post)-koloniaal beleid. 

  4. Een focus op het betrekken van jonge spelers en het bereiken van een jonge publieksdoelgroep. 

beloningsbeleid
bottom of page